“AND AS LONG AS THERE IS LOVE ON THE EARTH”

Composer Igor LUCHENOK's jubilee concert

Yadviga POPLAVSKAYA and Anastasia TIKHANOVICH, Vladimir PROVALINSKY, Max LORENS, Aleksey KHLESTOV, Sasha NEMO, Marina VASILEVSKAYA, Belarusian State Ensemble “PESNYARY”, Andrey USANOV and “SPADCHYNA” ensemble, Andrey KOLOSOV, Yuliya MOZHILOVSKAYA, Vlad CHIZHIKOV, Ilya SILCHUKOV, “BYASEDA” ensemble, “M.Y.D.C.” dance project, “BOLSHOY” choir (Belarus), RAFAEL (Israel), Marina DEVYATOVA, Mark TISHMAN, Gleb MATVEYCHUK, Ruslan ALEKHNO (Russia), others.

Ticket price:

Stalls А – 10.00, 15.00, 20.00 BYN,

stalls В – 8.00, 12.00, 15.00 BYN,

box – 10.00 BYN,

balcony – 8.00 BYN.

Tickets are on sale at the ticket offices of the city and on the website www.kvitki.by.